Zelfverdediging op maat

De bedrijfscursussen van Curzo zijn in eerste instantie gericht op de bedrijfssectoren die (helaas) het vaakst te maken hebben met geweld en intimidatie. Elke cursus is echter maatwerk. Curzo kan voor iedere bedrijfstak een cursus op maat aanbieden.

Als kennisaanbieder kijken wij hierbij naar veel voorkomende gevallen van geweld of incidenten in de specifieke werkomgeving. We oefenen met algemene technieken voor preventie en de-escalatie. Daarnaast bieden we oplossingen tegen veel voorkomende geweldsituaties. Een cursus of workshop  is altijd maatwerk, op basis van uw specifieke wensen, ervaringen en trainingsdoelen. Aan alle cursussen en workshops gaat daarom een oriënterend gesprek met u als opdrachtgever vooraf.

Zelfverdediging op maat

Bij de bedrijfscursus zelfverdediging op maat gaan wij in op situaties die in uw sector voor kunnen komen. Uiteraard kunnen we ook casussen uit uw eigen praktijk bespreken. Zo behandelen we verschillende scenario’s en leren uw medewerkers hoe zij hiermee om moeten gaan.

De-escalatie is hierbij altijd het uitgangspunt. We werken aan diverse gespreks- en gedragstechnieken. Helaas is het niet altijd mogelijk om situaties enkel op deze manier op te lossen. Daarom komt het fysieke aspect van zelfverdediging ook uitgebreid aan bod. U leert makkelijke technieken waarmee uw medewerkers zichzelf – en anderen – fysiek kunnen verdedigen.

Maatwerk

Elke cursus wordt op maat gemaakt en afgestemd op uw bedrijf.

Vaardigheidstest

Iedere cursus wordt afgesloten met een vaardigheidstest. Tijdens deze test worden preventie- en de-escalatietechnieken getoetst. Ook de geleerde verdedigingstechnieken worden beoordeeld. Bij een succesvolle afronding van de test ontvangt de deelnemer een certificaat.

Cursus: zelfverdediging op maat
Voor wie: iedereen
Duur beknopte cursus: 3 tot 5 uur, inclusief pauzes
Duur uitgebreide cursus: 6 tot 8 uur, inclusief pauzes
Locatie: inhouse of bij Curzo
Inclusief: vaardigheidstest en certificaat

Herhaaladvies: na 3 tot 6 maanden

De cursus kan eventueel worden opgesplitst in 2 delen. Het tweede deel moet dan wel binnen 2 weken na het eerste deel worden ingepland.

Vaardigheidstest en certificaat

Iedere cursus wordt afgesloten met een vaardigheidstest waarna iedere deelnemer een officieel certificaat van Curzo en Stichting PBZ (persoonlijk- en beroepszelfverdediging) ontvangt.

Investeer in veiligheid en leer uw personeel om correct te handelen bij geweld.