Waarom zelfverdediging op het werk?

Als werkgever zorg je graag goed voor je medewerkers. Helaas komen ongepast gedrag en geweldsituaties op de werkvloer steeds vaker voor.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat zo’n 24% van de medewerkers te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. In de zorg gaat het zelfs om 52% van de medewerkers. Dit zijn zorgwekkende cijfers.

Uitval van medewerkers

Agressie en geweld op de werkvloer kan leiden tot stress en ziekteverzuim. Medewerkers kunnen langdurig uitvallen of zelfs arbeidsongeschikt raken. Bij uitval is de stap terug naar werk erg moeilijk. Voor de werknemer een erg vervelende en onwenselijke situatie. Bovendien kost het u als werkgever veel geld.

Eisen Inspectie SZW

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen agressie en geweld op het werk. Dit staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Inspectie SZW maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. Het is ook belangrijk dat u een goede procedure heeft voor het melden van agressie en geweld, en goede nazorg geeft. De Inspectie SZW adviseert ook om te investeren weerbaarheidstrainingen.

Zelfinspectietool

Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de eisen van de Inspectie SZW? Doe dan de zelfinspectietool Aanpak van agressie en geweld door derden.

Bedrijfscursussen Curzo

Investeer in de weerbaarheid van uw medewerkers. Maak een cursus zelfverdediging van Curzo onderdeel van uw aanpak van agressie en geweld door derden.

Krav Maga

De basis voor alle bedrijfscursussen is krav maga. Dit is een Israëlisch zelfverdedigingssysteem waarbij wordt uitgegaan van de eigen natuurlijke reflexen. Curzo geeft ook krav magalessen aan kinderen en volwassenen.

Investeer in veiligheid en leer uw personeel om correct te handelen bij geweld.