Bedrijfscursus zelfverdediging zorg

Intimidatie en geweld komen helaas steeds vaker voor in de zorg. Agressieve patiënten of juist conflicten met familieleden. In deze beroepsgroep heeft zelfs 2 op de 3 medewerkers te maken met agressie en geweld. Dit zorgt voor veel stress bij uw zorgpersoneel, wat kan leiden tot uitval. Het is daarom belangrijk om de weerbaarheid van uw personeel te vergroten.

Investeer in een bedrijfscursus van Curzo en maak uw personeel weerbaarder.

Zelfverdediging in de zorg

Bij de bedrijfscursus zelfverdediging in de zorg gaan wij in op situaties die in de zorg voor kunnen komen. Bijvoorbeeld gewelddadige patiënten of familieleden. Uiteraard kunnen we ook casussen uit uw eigen praktijk bespreken. Zo behandelen we verschillende scenario’s en leren uw medewerkers hoe zij hiermee om moeten gaan.

De-escalatie is hierbij altijd het uitgangspunt. We werken aan diverse gespreks- en gedragstechnieken. Helaas is het niet altijd mogelijk om situaties enkel op deze manier op te lossen. Daarom komt het fysieke aspect van zelfverdediging ook uitgebreid aan bod. U leert makkelijke technieken waarmee uw medewerkers zichzelf – en anderen – fysiek kunnen verdedigen.

Deze bedrijfscursus is specifiek gericht op medewerkers van zorginstellingen. Maar dit hoeven niet alleen maatschappelijke instanties te zijn. De cursus is ook geschikt voor medewerkers van bijvoorbeeld een kindercrèche, BSO of jeugdcentrum.

Maatwerk

Elke cursus wordt op maat gemaakt en afgestemd op uw bedrijf.

In de zelfverdedigingscursus zorg komt aan bod:

  • Gesprekstechnieken;
  • Gedragstechnieken;
  • Preventie- en de-escalatietechnieken;
  • Herkennen van potentieel gewelddadige situaties;
  • Voorkomen van of het verdedigen tegen verschillende fysieke aanvallen;
  • Verdediging van derden – het verdedigen en vervoeren van een slachtoffer van fysiek geweld;
  • Verdedigen tegen meerdere aanvallers tegelijk;
  • Inschakelen van hulp.

Vaardigheidstest

Iedere cursus wordt afgesloten met een vaardigheidstest. Tijdens deze test worden preventie- en de-escalatietechnieken getoetst. Ook de geleerde verdedigingstechnieken worden beoordeeld. Bij een succesvolle afronding van de test ontvangt de deelnemer een certificaat.

Cursus: zelfverdediging zorg
Voor wie: medewerkers in de zorg
Duur beknopte cursus: 3 tot 5 uur, inclusief pauzes
Duur uitgebreide cursus: 6 tot 8 uur, inclusief pauzes
Locatie: inhouse of bij Curzo
Inclusief: vaardigheidstest en certificaat

Herhaaladvies: na 3 tot 6 maanden

De cursus kan eventueel worden opgesplitst in 2 delen. Het tweede deel moet dan wel binnen 2 weken na het eerste deel worden ingepland.

Vaardigheidstest en certificaat

Iedere cursus wordt afgesloten met een vaardigheidstest waarna iedere deelnemer een officieel certificaat van Curzo en Stichting PBZ (persoonlijk- en beroepszelfverdediging) ontvangt.

Investeer in veiligheid en leer uw personeel om correct te handelen bij intimidatie en geweld.